Aktualności

24 grudzień 2020

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Najdrożsi!

Nadszedł czas, w którym Słowo staje się Ciałem. Życzę wszystkim, abyśmy to Słowo chcieli usłyszeć i przyjąć.

Bóg rodzi się jako Małe Dziecko, bo chce być częścią naszych ziemskich rodzin. Oby zawsze mógł w naszych rodzinach znaleźć miejsce dla siebie.

Niech rodzący się Bóg , zwłaszcza teraz w tych trudnych czasach, które przeżywamy Swoją obecnością wnosi pokój, większą wzajemną życzliwość i przebaczenie w ludzkie relacje, niech obdarza zdrowiem chorych a tych, których zabrakło już przy naszych wigilijnych stołach obdarzy łaską nieba.

Bądź pochwalony Panie za to, że dałeś nam łaskę dożycia do tych kolejnych świąt. Pomnóż naszą wiarę, abyśmy przez kolejny rok byli świadkami Twojego Narodzenia.

z darem modlitwy

ks. Krzysztof

Bez kategorii