SCHOLA PARAFIALNA

Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.

Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

NASZ CHÓR

W naszej parafii we wrześniu 2015 r. powstała schola dziecięco-młodzieżowa.

Liczy obecnie 12 osób i ciągle czeka na wszystkich chętnych, by śpiewem i młodzieńczą radością wielbić Boga.

Próby scholi odbywają się w kościele w soboty o godz.10. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uwielbiania Pana.

Następna próba po świętach wielkanocnych w sobotę 2 kwietnia o 10.00. Zapraszam

Polecane utwory religijne

UTWORY W WYKONANIU NASZEJ SCHOLI

AKTUALNOŚCI

Najnowsze informacje dotyczące kandydatów i chórzystów.