Aktualności

16 maj 2020

ZWIĘKSZONA LICZBA OSÓB NA MSZY ŚWIĘTEJ

Od 17 maja w naszej świątyni może jednocześnie przebywać i modlić się z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych – 50 osób.

Zajmujemy po dwa skrajne miejsca w ławkach w nawie głównej i po jednej osobie w ławkach bocznych

Bez kategorii