Aktualności

2 kwiecień 2023

REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W WIŚNIEWIE

1. NA TERENIE CMENTARZA NALEŻY ZACHOWAĆ ŁAD I PORZĄDEK Z SZACUNKU DLA ZMARŁYCH.

2. NA TEREN CMENTARZA NIE WCHODZIMY ZE ZWIERZĘTAMI.

3. WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z POMNIKAMI MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE NAJPIERW ZGŁOSZONE ZARZĄDCY CZYLI PROBOSZCZOWI !!!!

4. FIRMY PRACUJĄCE NA CMENTARZU WJEŻDZAJĄ TYLKO ZA OKAZANIEM POZWOLENIA.

5. NIELEGALNIE POSTAWIONE ŁAWECZKI , ZWŁASZCZA TE, KTÓRE POSTAWIONE ZOSTAŁY PRZY MIEJSCACH JESZCZE DO WYKORZYSTANIA DO POCHÓWKU A PRZESZKADZAJĄCE W TYM, MOGĄ BYĆ ROZEBRANE.

6. BARDZO PROSZĘ O ZACHOWANIE PORZĄDKU PRZY SEGREGACJI ŚMIECI NA NATURALNE /STOJĄCA PRZYCZEPA/ ORAZ POZOSTAŁE /KONTENER/.

7. POŚWIĘCENIA NOWYCH POMNIKÓW ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY W ROKU / ODPUST NA CMENTARZU 26.08 ORAZ W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH/.

Bez kategorii