Aktualności

17 luty 2024

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 25.02 – 03.03.2024 r.

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W WIŚNIEWIE K/ MIŃSKA

25.02 – 03.03.2024

 

 

Niedziela 25.02.2024

Rozpoczęcie Misji Świętych

Powitanie misjonarza na I Mszy Świętej.

MSZE ŚWIĘTE GODZ. 9.00 i 11.30

 

Poniedziałek 26.02.2024

W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka

Uroczysta proklamacja Ewangelii.

MSZA ŚWIĘTA GODZ. 18.00

GODZ. 19.30 – PROCESJA Z EWANGELIARZEM DO 4 STACJI

EWANGELII

 

Wtorek 27.02.2024

Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie

Dzień postu i pojednania

NABOŻEŃSTWO POKUTNE I CELEBRACJA SAKRAMENTU POKUTY I

POJEDNANIA GODZ. 10.00 i   18.00

GODZ. 19.30 – POKUTNA PROCESJA RÓŻAŃCOWA NA CMENTARZ

 

Środa 28.02.2024

Jezus Moim Panem i Zbawicielem

Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela

MSZA ŚWIĘTA Z OBRZĘDEM PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA

OSOBISTEGO PANA I ZBAWICIELA GODZ. 18.00

GODZ. 19.30  – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

 

Czwartek 29.02.2024

Maryjo, módl się za nami

Odwiedziny chorych w domach

EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU NAMASZCZENIA

CHORYCH ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OSÓB STARSZYCH GODZ. 18.00

GODZ. 19.30 – NABOŻEŃSTWO MARYJNE

 

PIĄTEK 01.03.2024

Duch Święty obietnicą Ojca

EUCHARYSTIA Z OBRZĘDEM WRĘCZENIA RODZINOM PISMA

ŚWIĘTEGO GODZ. 18.00

GODZ. 19.30 – DROGA KRZYŻOWA

 

SOBOTA 02.03.2024

Kościół wspólnotą wierzących

Nawiedzenie Parafii przez święte znaki –  Relikwie Bł. Męczenników z Pratulina i

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej

Godz.11.30 Czuwanie przed przybyciem świętych znaków.

Po czuwaniu EUCHARYSTIA Z ODNOWIENIEM ŚLUBÓW KAPŁAŃSKICH I

MAŁŻEŃSKICH  z udziałem Ks. Biskupa Grzegorza.

Zawierzenie Parafii Matce Bożej Kodeńskiej i Męczennikom z Pratulina.

Po Eucharystii możliwość przyjęcia szkaplerza.

Czuwanie przy znakach

Apel Jasnogórski

 

NiEDZIELA 03.03.2024

Bądźcie moimi świadkami

MSZE ŚWIĘTE GODZ. 9.00 i 11.30.

Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 11.30 – uroczyste poświęcenie Krzyża

misyjnego. Poświęcenie misyjnych krzyży domowych. Odpust zupełny i

błogosławieństwo misyjne.

Bez kategorii