SŁUŻBA LITURGICZNA

Służba liturgiczna to nic innego jak bycie ministrantem. Jest to osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych.

Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską. Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

MODLITWY MINISTRANTA

MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM

OTO ZA CHWILĘ PRZYSTĄPIĘ „DO OŁTARZA BOŻEGO, DO BOGA, KTÓRY ROZWESELA MŁODOŚĆ MOJĄ”. DO ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPUJĘ SŁUŻBY. CHCĘ JĄ DOBRZE PEŁNIĆ.

PROSZĘ CIĘ, PANIE JEZU, O ŁASKĘ SKUPIENIA, BY MYŚLI MOJE BYŁY PRZY TOBIE, BY OCZY MOJE BYŁY ZWRÓCONE NA OŁTARZ, A SERCE MOJE ODDANE TYLKO TOBIE. AMEN.

MODLITWA PO SŁUŻENIU

BOŻE, KTÓREGO DOBROĆ POWOŁAŁA MNIE DO TWEJ SŁUŻBY, SPRAW, BYM UŚWIĘCONY UCZESTNICTWEM W TWYCH TAJEMNICACH, PRZEZ DZIEŃ DZISIEJSZY I CAŁE ME ŻYCIE, SZEDŁ TYLKO DROGĄ ZBAWIENIA.

PRZEZ CHRYSTUSA, PANA NASZEGO. AMEN.

ZASADY MINISTRANTA

1. MINISTRANT KOCHA BOGA I DLA JEGO CHWAŁY WZOROWO SPEŁNIA SWE OBOWIĄZKI SŁUŻBY OŁTARZA.
2. MINISTRANT SŁUŻY CHRYSTUSOWI PANU W LUDZIACH.
3. MINISTRANT ROZWIJA W SOBIE BOŻE ŻYCIE.
4. MINISTRANT PRACUJE NAD SWOIM CHARAKTEREM I CZUWA NAD CZYSTOŚCIĄ SERCA I DUSZY.
5. MINISTRANT POZNAJE LITURGIĘ I ŻYJE NIĄ.
6. MINISTRANT MODU SIĘ ZA OJCZYZNĘ I SŁUŻY JEJ RZETELNĄ PRACĄ.
7. MINISTRANT JEST DOBRYM SYNEM I BRATEM.
8. MINISTRANT SWOJĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ POSTAWĄ WNOSI WSZĘDZIE PRAWDZIWĄ RADOŚĆ.
9. MINISTRANT PRZEZ SWOJĄ PILNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ STAJE SIĘ PRZYKŁADEM DLA INNYCH.
10. MINISTRANT PODOBNIE JAK KAPŁAN STARA SIĘ BYĆ NIEJAKO DRUGIM CHRYSTUSEM.

AKTUALNOŚCI

Najnowsze informacje dotyczące kandydatów, ministrantów oraz lektorów