HISTORIA PARAFII

Wiśniew jest miejscowością bardzo starą, należąca w najdawniejszych czasach do Ziemi Czerskiej. Jego początki sięgają pierwszej połowy XV wieku. Około 1442 roku został zbudowany w Wiśniewie pierwszy drewniany kościół.

21 XII 1472 roku Ksi. Bolesław V podarował kościołowi w Wiśniewie 2 łany ziemi, a w skład Parafii oprócz Wiśniewa weszły Turek i Mlęcin. Stanowiły one dobra książęce, a od 1529 roku po wcieleniu Mazowsza do Korony stały się własnością królewską.

XVII wiek

Do 1798 roku Parafia Wiśniew należała do Archidiecezji Poznańskiej. W1603 roku oprócz Wiśniewa i Turku należały do niej także: Żebrówka, Kamionka, Nart, Wola Polska i Rudno Stare. Drewniany kościół w Wiśniewie był w tym czasie w dobrym stanie. Ołtarze miały bardzo stare obrazy z głównym obrazem św. Anny.

W owym czasie znajdowała się również w Wiśniewie szkoła parafialna.

W 1660 roku w czasie wojny polsko-rosyjskiej Wiśniew został zniszczony, a kościół spalony przez Kozaków, których jeden z zagonów dotarł na nasze tereny. Od tego czasu następował stopniowy rozwój wsi, do której król Michał Korybut Wiśniowiecki sprowadził nowych osadników. W 1670 roku zbudowany został nowy drewniany kościół. Był on pod wezwaniem św. Trójcy i św. Doroty.

XVIII wiek

W wieku XVIII w czasach saskich, które należały do jednego z najsmutniejszych okresów w dziejach Polski, popadł także w ruinę kościół zbudowany w 1670 roku. Na nowo postawiony został trzeci z kolei kościół w 1784 roku. Był to także kościół drewniany, gontami kryty, na środku dachu była wieżyczka z sygnaturką. Kościół miał trzy ołtarze z ołtarzem św. Trójcy pośrodku. Dzwonnica kryta gontami miała dzwony z 1668 i 1686 roku.

W okresie rozbiorów od 1798 roku Parafia Wiśniew należała do Archidiecezji Warszawskiej.

XX wiek i czasy współczesne

W 1906 roku ks. Rostworowski zerwał jedność z Kościołem i Stolicą Apostolską. Dokonał rozłamu wspólnoty parafialnej i utworzył na tym terenie Mariawityzm.

W styczniu 1921 roku miał miejsce pożar kościoła zbudowanego w 1784 roku. Nowy kościół Rzymsko-katolicki zbudowany został w 1923 roku dzięki staraniom księdza Wasia z ofiar parafian i pomocy kurii Archidiecezji Warszawskiej, do której Parafia Wiśniew należała do 1925 roku.

Kościół ten został bardzo zniszczony w wyniku działań wojennych w sierpniu 1944 roku.

Obecny murowany kościół parafialny, piąty w dziejach Parafii Wiśniew został wybudowany w stylu współczesnym w latach 1994-1997 staraniem ks. Kazimierza Chełstowskiego, a także dzięki ks. biskupowi Janowi Mazurowi oraz ofiarności i pracowitości parafian.

Według stanu na dzień 31 XII 2015 roku Parafia Wiśniew liczy 1095 wiernych. Należą do niej następujące miejscowości: Adamów, Czamogłów, Kolonia Czamogłów, Wólka Czamogłowska, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gęsianka-Borowe, Kamionka, Kolonia Ujazdów, Kolonia Rudzienko, Mlęcin, Wólka Mlęcka, Nart, Pokrzywnik, Strzebula, Turek, Wiśniew, Wola Polska, Zimnowoda i Żebrówka. Od 1925 roku Parafia Wiśniew należy do Diecezji Podlaskiej – obecnie Siedleckiej.

Autor: Andrzej Karlikowski

HISTORYCZNY

Wykres

1443

Wybudowano pierwszy drewniany kościół oraz utworzono parafię Wiśniew, która została przypisana do Diecezji Poznańskiej.

1472

Ofiarowanie przez księcia Mazowieckiego Bolesława V dwóch łanów ziemi dla parafii w Wiśniewie.

1529

Wiśniew wchodzi w skład dóbr królewskich.

1545

Wiśniew staje się własnością królowej Bony.

1555

Mianowanie przez królową Bonę Wojciecha z Kutna, swojego kapłana na proboszcza w Wiśniewie.

1603

W Wiśniewie jest szkoła parafialna.

1660

Spalenie Wiśniewa i kościoła przez Kozaków podczas wojny polsko-rosyjskiej.

około 1675

Wybudowano drewniany kościół.

1685

Konsekracja kościoła przez bpa Hieronima Wierzbowskiego Sufragana poznańskiego.

około 1786

Wybudowano nowy drewniany kościół. Konsegrowany przez bpa sufragana kijowskiego Franciszka Zambrzyckiego.

1798

W okresie rozbiorów parafia Wiśniew należała do Archidiecezji Warszawskiej.

1868

Księgi metrykalne pisane są w języku rosyjskim.

1906

Rozłam w kościele katolickim. Mariawici utworzyli niezależny Kościół, również na terenie naszej parafii.

1921

W styczniu miał miejsce pożar kościoła.

1923

Wybudowano nowy drewniany kościół.

1925

Parafia Wiśniew została przypisana do Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej.

1990

Wybudowano organistówkę.

1994

Ks. bp Henryk Tomasik powięcił kamień węgielny pod nowo budowany murowany kościół.

1997

Poświęcenie nowego kościoła przez ks. bpa Jana Mazura.

2005

Wybudowano nową plebanię.