BŁ. KS. MICHAŁ WOŹNIAK

Michał Woźniak urodził się 28 sierpnia 1875 roku / w Suchym Lesie, parafia Pęcice. Pochodził z rodziny wiejskiej. Mając 13 lat zapisał się do Kółka Różańcowego Do Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpiłw 1902 roku. święcenia Kapłańskie przyjął w roku 1907.

Po święceniach pracował kolejno w parafiach: Podwyższenia Krzyża w Łodzi, św. Antoniego w Warszawie.

W trzecim roku kapłaństwa został administratorem, małej parafii Wiśniew liczącej 510 katolików. Dzięki jego gorliwej pracy duszpasterskiej blisko 100 osób opuściło mariawityzm, przechodząc do Kościoła katolickiego.

Po roku pracy został przeniesiony do Parafii Chojnata. Był bardzo oddany dla ludzi. Parafianie wspominają go jako dobrego duszpasterza, życzliwego dla wszystkich, opiekuna dzieci, młodzieży i człowieka modlitwy.

W 1920 roku objął obowiązki proboszczowskie w parfii Kamionna. Gdy obejmował parafię kościół był nieczynny, ponieważ Moskale
wysadzili wieże w 1915 roku. Msza święta odprawiała się w małej drewnianej kaplicy Już w czerwcu 1921 roku kościół został oddany do użytku; postawił też w stanie surowym plebanię, która istnieje do dzisiaj. Żył skromnie, dzielił się z innymi tym, co posiadał. Szerzył modlitwę różańcową i często siedział w konfesjonale.

W 1923 roku został przeniesiony do parafii Kutno, gdzie współpracował z 2 wikariuszami i 2 prefektami. W Dokumentach Kościelnych odnotowany jest jako: „egzaminator synodalny, dziekan Kutna, honorowy szambelan Jego Świątobliwości”. W swojej pracy duszpasterskiej często podkreślał miłość do Kościoła i wierność zasadom Ewangelii.

W czasie okupacji niemieckiej wytrwale spełniał obowiązki duszpasterskie. Mimo ostrzeżenia, co go czeka nie opuścił parafii. W październiku 1941 roku został uwięziony i przebywał najpierw w obozie przejściowym w Lądzie, potem w obozie koncentracyjnym w Dachau mając numer obozowy 28203; tam też po okrutnych torturach zmarł 16 maja 1942 roku w wieku 67 lat.

Ksiądz Prałat wszędzie dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, szlachetny, towarzyski, zgodny, dbający o parafię, miłosierny czciciel Serca Jezusowego i świętego Jana Bosko.

Towarzysz obozu wyraził się o nim: „Był to kapłan Boży, mąż prawy, bojący się nieprawości i chodzący drogami prostymi”.

Wyniesienie na ołtarze

Po procesie beatyfikacyjnym został włączony w poczet błogosławionych przez Ojca świętego Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Pieśń do bł. Michała Woźniaka

BOŻY KAPŁANIE!

1. Boży Kapłanie! Pasterzu dusz Michale usłysz nas!
Modlitwy nasze przed Bogiem złóż ; Wspieraj nas w każdy czas. Bis

2. O Mężu prawy! Już wieniec z róż Wieńczy Twą jasną skroń. Męczeństwem swoim na wieki służ I krwią od złego broń. Bis

3. Niepokalaną Królową zórz Uproś niech wstawia się
Modlitwą swoją z niebieskich wzgórz Wesprzyj, błagamy Cię. Bis

Litania do błogosławionego

Do Boga, wzywającego nas abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”, za wstawiennictwem Bł. Michała, niegdyś księdza proboszcza naszej parafii, który święte swoje życie przypieczętował krwią męczeńską,z pokorą i ufnością zanieśmy nasze modlitwy:

Bł. Księże Michale, módl się za nami.
Bł. Michale, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Bł. Michale, niezmordowany pracowniku winnicy Pańskiej,
Bł. Michale, czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Bł. Michale, czcicielu Królowej Różańca świętego,
Bł. Michale, czcicielu św. Jana Bosko,
Bł. Michale, wzorze modlitwy,
Bł. Michale, wzorze cierpliwości,
Bł. Michale, wskazujący drogę do nieba,
Bł. Michale, opiekunie biednych,
Bł. Michale, wspomożycielu sierot,
Bł. Michale, obrońco wiary,
Bł. Michale, żarliwy o zbawienie dusz,
Bł. Michale, gorliwy spowiedniku,
Bł. Michale, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Bł. Michale, powierzający się Bożej Opatrzności,
Bł. Michale, wytrwały w największych cierpieniach,
Bł. Michale, pokonujący wszelkie trudności dla Chrystusa,
Bł. Michale, cierpiący prześladowania dla świętej wiary,
Bł. Michale, który w obronie wiary i zasad moralnych przelałeś krew męczeńską,
Bł. Michale, szczególny Patronie naszej parafii

Módlmy się
Boże, Ty dałeś błogosławionemu Michałowi wytrwanie w dobrym aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od rzeczy doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Michała Woźniaka

Ojcze najlepszy żródło życia i miłości dziękuje Ci za wzór umiłowania wiary i ojczyzny, jaki dałeś mi w bł. Michale Wożniaku – kapłanie.
Przyjmij moją osobistą prośbę ….

którą zanoszę do Ciebie przez wstawiennictwo sługi Twojego Spraw abym oddając cześć za Jego wstawiennictwem został(a) umocniony(a) w wiernej służbie dla Ciebie i naszej ziemskiej ojczyzny.

Przez Chrystusa Pana naszego Amen